Programação TV - TV Galicia
(Segunda-feira, 24 de Outubro de 2016)

Voltar

powered by: sapo.pt | meo meo sapo.pt

23:20
Grandes lugares
00:10
Que casas!
01:00
Telexornal noite
02:25
Aquí Galicia
04:25
Noite de jazz
04:45
Sons na noite
05:00
A Revista FDS
06:58
Información sobre o estado do mar
07:00
Bos días
08:42
Bos días
09:30
A cociña de André
10:00
O Faro
11:30
A Revista
12:50
Cada día un libro
12:55
Galicia Noticias Mediodía
13:25
Telexornal Mediodía
14:30
O Tempo mediodía
15:30
Padre Casares
16:30
Cazatesouros
17:30
Sopa de festa
18:00
Área pública
19:28
Información sobre o estado do mar
19:30
Galicia Noticias Serán
19:33
Galicia Noticias Serán
19:58
Telexornal Serán
20:45
O Tempo serán
21:05
Pazo de Familia
23:15
Cine
Publicidade | Sobre o Portal Nacional | Termos e Condições | Contactos | Clientes | No Facebook | No Twitter
Portal Nacional - 2009-2016 © Webdados - Tecnologias de Informação, Lda.
Todos os conteúdos são propriedade das entidades responsáveis pelas fontes devidamente assinaladas