Programação TV - TV Galicia
(Quinta-feira, 19 de Julho de 2018)

Voltar

powered by: sapo.pt | meo meo sapo.pt

00:00
Somos Ben Curiosos
01:00
Un Nome, Unha Rúa
01:30
Made In Galicia
01:45
O Tempo
01:50
Ti Verás
02:40
Ti Verás
03:10
A Revista
04:00
Noite De Jazz
04:15
Noite De Jazz
04:30
Noite De Jazz
05:15
Aquí Galicia Tour
06:55
Información Estado Do Mar Mañá
07:00
Que Casas!
08:00
Bos Días
10:00
A Cociña De André
10:30
O Faro
11:15
A Revista
12:40
Cada Día Un Libro
12:45
Galicia Noticias Mañá
13:25
Telexornal Mediodía
14:50
O Tempo
14:55
Coma Un Allo
15:30
Ti Verás
16:30
Ti Verás
17:30
Aquí Galicia Tour
19:15
Informacións Estado Do Mar Serán
19:30
Telexornal Serán
20:50
O Tempo
21:00
Malo Será
22:30
Viradeira
23:35
O Tempo
23:40
Ti Verás
Publicidade | Sobre o Portal Nacional | Termos e Condições | Contactos | Clientes | No Facebook | No Twitter
Portal Nacional - 2009-2018 © Webdados - Tecnologias de Informação, Lda.
Todos os conteúdos são propriedade das entidades responsáveis pelas fontes devidamente assinaladas