Programação TV - TV Galicia
(Sexta-feira, 16 de Novembro de 2018)

Voltar

powered by: sapo.pt | meo meo sapo.pt

23:35
Polo Rego
00:05
Telexornal Noite
00:15
O Tempo
00:20
Coma Un Allo
01:05
Ti Verás
02:05
A Revista
03:25
Noite De Jazz
03:45
Noite De Jazz
04:00
Noite De Jazz
04:10
Fun Polo Aire - Vin Polo Vento
05:10
Vin Polo Vento
06:30
Zigzag
06:55
Información Estado Do Mar Mañá
07:00
Bos Días
10:00
Estache Bo
10:30
A Xantar
11:00
Gaña A Túa Sorte
11:30
A Revista
12:40
Cada Día Un Libro
12:45
Galicia Noticias Mañá
13:25
Telexornal Mediodía
14:30
O Tempo
15:00
Coma Un Allo
15:30
Ti Verás
16:45
Fun Polo Aire - Vin Polo Vento
17:15
Vin Polo Vento
19:00
Polo Rego
19:30
O Tempo
19:45
Informacións Estado Do Mar Serán
19:55
Telexornal Serán
20:50
O Tempo
21:00
Luar
Publicidade | Sobre o Portal Nacional | Termos e Condições | Contactos | Clientes | No Facebook | No Twitter
Portal Nacional - 2009-2018 © Webdados - Tecnologias de Informação, Lda.
Todos os conteúdos são propriedade das entidades responsáveis pelas fontes devidamente assinaladas