Programação TV - TV Galicia
(Quarta-feira, 22 de Maio de 2019)

Voltar

powered by: sapo.pt | meo meo sapo.pt

00:00
Como Galegos!
01:00
Alalá
02:05
Nacer De Novo
02:15
A Revista
03:30
Noite De Jazz
03:45
Fun Polo Aire - Vin Polo Vento
05:00
Vin Polo Vento
06:20
Zigzag
06:50
Desconexións Informativos Serán
07:00
Bos Días
10:00
Os Nosos Sabios
10:05
Estache Bo
10:30
Polo Rego
11:00
A Revista
12:50
Galicia Noticias Mañá
13:25
Telexornal Mediodía
15:00
Coma Un Allo
15:40
Ti Verás
16:45
Fun Polo Aire - Vin Polo Vento
17:15
Vin Polo Vento
19:45
Telexornal Serán
20:50
O Tempo
21:00
Malo Será! Express
22:40
Era Visto!
23:10
Os Nosos Sabios
Publicidade | Sobre o Portal Nacional | Termos e Condições | Contactos | Clientes | No Facebook | No Twitter
Portal Nacional - 2009-2019 © Webdados - Tecnologias de Informação, Lda.
Todos os conteúdos são propriedade das entidades responsáveis pelas fontes devidamente assinaladas