Programação TV - TV Galicia
(Terça-feira, 20 de Março de 2018)

Voltar

powered by: sapo.pt | meo meo sapo.pt

23:10
Vivan As Tardes!
00:45
Telexornal Noite
01:00
Polo Camiño Da Fe
01:20
Coma Un Allo
01:55
Galicia Viva
03:00
Ti Verás
04:25
Noite De Jazz
04:40
Noite De Jazz
04:55
Sons Na Noite
05:10
Noite De Jazz
05:25
A Revista
06:30
Zigzag
06:55
Información Estado Do Mar Mañá
07:00
Bos Días
10:00
A Cociña De André
10:30
O Faro Vi
11:20
A Revista
12:40
Cada Día Un Libro
12:45
Galicia Noticias Mañá
13:25
Telexornal Mediodía
14:30
Zigzag - Onde Ir Hoxe
14:45
O Tempo
15:00
Coma Un Allo
15:30
Ti Verás
16:30
Vivan As Tardes!
18:00
Galicia Viva
19:20
Desconexións Informativos Serán
19:30
Telexornal Serán
20:45
O Tempo
21:00
Larpeiros
21:45
Viradeira
22:50
O Gato Con Botas
23:40
Telexornal Noite
23:50
Cos Pés Na Terra
Publicidade | Sobre o Portal Nacional | Termos e Condições | Contactos | Clientes | No Facebook | No Twitter
Portal Nacional - 2009-2018 © Webdados - Tecnologias de Informação, Lda.
Todos os conteúdos são propriedade das entidades responsáveis pelas fontes devidamente assinaladas